ஒரு

ஒரு

-சன்னாசி

உத்தேசமான ஒரு காலத்தின்
உத்தேசமான ஒரு கிளையில்
அமர்ந்திருக்கிறது
கழுகுக்கு முந்தைய பறவை.
இன்னும் அதன் கண்கள்
தலையின் இருபுறத்தில்.
இரண்டு எலிகள் அதன்
தலையின் இருபுறத்தில்.
இன்னும் சில லட்சம் ஆண்டுகள்
காத்திருக்கவேண்டும் கழுகு
ஒற்றை எலியின்
பிடரியில் தன்
அலகைப் பதிக்க.

Waiting for Soup by Isidre Nonell

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s